обратно
Правила и условия (предварителна версия)Използването на уебсайта https://e-me4all.eu/, включително уеб обхождането, услугите за кеширане и всякакви други услуги, предоставяни от уебсайта, предполага пълно приемане на описаните тук условия за използване и препоръчва тяхното практическо приемане.ПотребителиУебсайтът https://e-me4all.eu/ е домакин на европейското издание (инсталация) на цифровата образователна платформа e-me. Това е отвореното и безплатно за достъп издание на e-me, което е насочено към учители, ученици, студенти, родители, академици, институции и всеки, който се интересува от Европа. В европейското издание на e-me всеки ученик, учител, изследовател, обучител, студент и всеки друг, който се интересува да опознае и използва Платформата, може да придобие акаунт за вход чрез регистрация. За това, като потребител на уебсайта https://e-me4all.edu.gr, трябва да сте много предпазливо: Преди да приемете заявки за приятелство от други потребители, особено от тези, които не познавате лично, Преди да приемете заявки от други потребители, които желаят да участват в Hive ите, които администрирате, докато общувате с други потребители (чрез лични съобщения, публикации/коментари в Hive ите и т.н.) В случай, че някой потребител поиска вашите лични данни (пълно име, имейл, парола и т.н.) Докато публикувате и особено докато споделяте файлове или чрез лично файлово пространство или чрез среда на Hive а. Всеки потребител има право на един акаунт за влизане в Евро отворено издание на e-me, чиито данни за вход (т.е. потребителско име и парола) не могат да бъдат споделяни с трети страни.Законна употребаИзползването на уебсайта трябва да бъде разрешено само за законни цели, в съответствие с условията на настоящия документ и по начин, който не ограничава или възпрепятства използването им от трети страни. Потребителят на този уебсайт не трябва да извършва никакви действия или бездействия, които могат да причинят неизправност на този уебсайт и да повлияят неблагоприятно или да застрашат предоставянето на услуги на потребителите. Всички потребители трябва да избягват публикуването на съдържание (текст, изображения, снимки, видео, публикации и коментари в стената на Hive, съдържание в e-me, публикации в блогове и др.), което може да бъде незаконно, заплашително, вредно, клеветническо, обидно, пренебрежително, обидно, порнографски, богохулни, досадни, вулгарни и неприлични. Потребителите трябва също така да избягват публикуването на каквото и да е съдържание, което може да бъде или задейства незаконни или незаконни действия, може да наруши поверителността на други потребители или да публикува коментари за пол, раса и друга дискриминация. Ако потребителите забележат някое от горните, те са любезно приканени незабавно да информират администраторите за Платформата, така че да предприемат действия чрез премахване на такова съдържание или чрез деактивиране на акаунта на конкретния потребител.Освен това акаунтът на всеки потребител ще бъде деактивиран и публикуваното съдържание ще бъде премахнато без предизвестие, ако други потребители докладват за неподходящо съдържание или ако администраторите наблюдават каквато и да е потребителска активност, която не е в съответствие с Условията за ползване на Платформата (напр. заплашително/обидно отношение спрямо други потребители, опити за измама, злоупотреба с налични ресурси, създаване на фалшиви акаунти за достъп и др.).Правила и условия за правилно използване на Hive ите от ученициВсеки ученик трябва да приеме следните условия, когато създава Hive : Заглавието и описанието на моя Hive не съдържат неподходящ или обиден език. Няма да изпращам покани за участие в моя Hive на потребители, които не познавам лично. Ако желая да изпращам покани за участие на студенти, които не познавам лично, първо ще помисля добре дали тази покана ще ги смути. Ако имам някакви съмнения, ще поискам съгласието на моя родител/настойник или училищен учител. Ако искам да приема заявки за участие в моя Hive от ученици, които не познавам лично, първо ще попитам всички останали членове на Hive а, за да нямат възражения. Ще уважавам другите членове! Няма да споделям на стената на Hive или във файловете на Hive снимки или видеоклипове с неподходящо или обидно съдържание. Аз нося отговорност за Hive, който създавам! Ето защо: редовно ще проверявам файловете на Hive, публикациите на стената и коментарите за всяко обидно, неподходящо съдържание. Ако открия някакви публикации на стената или коментари с обидно съдържание, ще ги изтрия незабавно и любезно ще помоля члена, който е направил публикацията или коментар, за да го изтриете. Ако член системно обижда други членове, ще го премахна от членство в Hive, ще изтрия всяко обидно съдържание, качено във файловете на Hive, и ще изтрия всеки от обидните коментари на стената. Ще мина относно тези правила за добро поведение към всички членове на Hive, така че да се уважаваме взаимно. Наясно съм, че ако не спазвам едно или повече от горните правила и ако обидя останалите членове с поведението си, администраторите на e-me имам право да деактивирам моя Hive , след като ме уведоми първо, така че достъпът ми до Hive да бъде отказан. Освен това, моят родител/настойник и моето училище ще бъдат информирани.ОпровержениеКоординаторът на проекта и внедрител на цифровата образователна платформа e-me, европейско издание, се отказва от всякаква отговорност относно ограничения във времето, изтриване, неизправност или неточност на съхранението на данни на потребителите и/или каквото и да е съдържание, произтичащо от лични уеб страници/услуги. Институцията CTI твърди, че не гарантира неограничената работа на сървърите без грешки, вируси, злонамерен софтуер или подобни причини, въпреки че се полагат най-добри усилия за ефективна работа на мрежата.Институцията/организацията предоставя съдържанието (напр. информация, имена, снимки, изображения, данни и т.н.) и услугите, достъпни чрез уебсайта "ТОЧНО КАКВИТО СА". При никакви обстоятелства институцията няма да носи отговорност за каквито и да било правни искове от граждански или наказателен характер, нито за евентуални щети (преки, специални или последващи) на потребителя на този уебсайт. Уебсайтът може да съдържа препратки (линкове) към уебсайтове на трети страни изключително за информация на потребителя. Позоваването на връзки, принадлежащи на трети страни, не представлява приемане на техните възгледи и операции или приемане на съдържанието, което те изразяват, публикуват или публикуват. Трети лица-институции/организации на уебсайтовете, отговорни съгласно закона, носят отговорност само за съдържанието на своите сайтове или за всякакви щети, които могат да възникнат от използването им, когато потребителят ги осъществи. Потребителят приема, че посещението на сайтовете на трети страни означава напускане на уебсайта и спазване на условията за тяхното използване.Политика за поверителностУебсайтът https://e-me4all.eu/ събира лична информация като пълно име, имейл и профил на потребителите (ученик/учител) чрез формуляри, като например Формуляр за създаване на потребителски акаунт.Тези данни се използват само за целите на статистическия анализ и за подобряване на предоставяните услуги и не се разкриват на трети лица (физически или юридически лица) без причини, освен за разрешените от разпоредбите на закона и наложени само от компетентните органи. Този уебсайт може също така да обобщава нелични, потребителски идентификационни данни с помощта на подходящи технологии като бисквитки или/и наблюдение на адреси по интернет протокол (IP). Бисквитките са малки части от данни, съхранявани на твърдия диск на потребителите и не водят запис на никакъв документ или файл на техния компютър. Бисквитките улесняват достъпа на потребителите до конкретни услуги и/или страници на Платформата и се използват за статистически анализ и с цел да се идентифицира кои от услугите на Платформата са най-използваеми или популярни. Обобщените данни могат да се отнасят до типа браузър на потребителите, компютърната система, операционната система, доставчиците на онлайн услуги и съответната такава информация.Правила за разкриване и премахване на незаконно публикувано съдържаниеTC_text_content_policy_pafseЮрисдикция, валидност и модификацииПравилата и условията за използване на този уебсайт и всякакви изменения или промени ще се уреждат и допълват от гръцкото и европейското законодателство и съответните международни договори. Гръцките съдилища се определят като всички съдебни съдилища, произтичащи от това. Всяка разпоредба на условията по-горе, за която е установено, че противоречи на гореспоменатата правна рамка или става неприложима, престава да има действие и се премахва от настоящето, без в никакъв случай да засяга валидността на други условия. Правилата и условията за използване на това уебсайт представляват цялото споразумение между институцията/организацията и потребителя/посетителя на уебсайтовете и техните услуги и се ангажират само с тях. Никакви промени в тези условия за ползване няма да бъдат взети предвид и не са част от това споразумение, освен ако не са изразени в писмена форма и не са включени в тези условия за ползване. Освен ако не е посочено друго, с уведомление до уебсайта на институцията, горните условия за използване ще бъдат незабавно валидни в тяхната цялост. Институцията си запазва правото едностранно да променя, добавя, променя съдържанието или услугите на уебсайта и неговите условия за използване, когато прецени за необходимо.

v.3.2

Цифрова образователна платформа
e-me
(европейско издание)

e-me4all.eu

303

Студенти

580

Учители

236

hives

Какво е e-me?

e-me е съвместна, социална и разширяема цифрова образователна платформа, дигитално работно пространство и пространство за сътрудничество за ученици и учители.

e-me е персонална учебна среда, която поддържа:

 • създаване на частни и публичнипространства за сътрудничество (hives) от учители и ученици,
 • комуникация исоциални мрежи сред ученици и учители,
 • организация, съхранение и обмен на файлове на облака,
 • лесносъздаване на дигитални интерактивни образователни обекти,
 • възлагане и наблюдение на задачите,
 • създаване на електронно портфолио за съхраняване на избрани лични постижения,
 • показване на работата чрезсъвместни и лични блогове,
 • използване на отворени образователни ресурси от цифрови хранилища,
 • докато освен това предоставя дигитални „инструменти“ в подкрепа на преподаването и ученето.

  e-me стартира в Гърция. Той е проектиран и разработен от “CTI DIOPHANTUS”, техническият орган на гръцкото Министерство на образованието и религиозните въпроси (MoE). e-me е една от двете официални платформи, които се предоставят от гръцкото министерство на образованието на всички училища, учители и ученици в Гърция, като национална платформа за асинхронно обучение.

  В Гърция e-me се предлага в две инсталации (издания): официалният e-me (e-me.edu.gr), който е затворена система, предоставена само на учители и ученици с използването на техните училищни акаунти и изданието "e-me for all" (4all.e-me.edu.gr), което е отворено и безплатно за всички чрез регистрация.

  Текущата инсталация на e-me (e-me4all.eu) еЕвропейско издание на "e-me за всички".

  Европейското издание на e-me е отворено и безплатно за всеки, който се интересува от Европа, училища, учители, ученици, родители, академици, институции и т.н.

  То беше персонализирано в контекста на PAFSEпроект (Partnerships For Science Education).

  Европейското издание на e-me разширява използването на цифровата образователна платформа e-me в Европа.

Характеристика

 • ПРОФИЛ

  Персонализирайте своя профил

 • КОНТАКТИ

  Управлявайте вашите контакти (търсене на добавяне и т.н.)

 • Hives

  Създайте пространства за сътрудничество (Hives). Общувайте в Hives чрез публикации на стената и коментари

 • e-me assignments

  Създавайте и възлагайте задачи на членовете на Hive

 • e-me blogs

  Създавайте лични блогове и Hive блогове

 • e-me content

  Създавайте интерактивни учебни обекти и интерактивни образователни ресурси

 • ФАЙЛОВЕ

  Облачно съхранение за вашите лични файлове

 • library label

  library description

 • e-portfolio

  Организира и разпространява постиженията на учениците и учителите

 • КОМУНИКАЦИЯ

  Извършвайте видеообаждания и изпращайте лични съобщения в реално време до контактите си.

 • e-me bookmarks

  Създайте своя лична колекция от отметки за любими уебсайтове

 • e-me Notes

  Създайте своя личен бележник и споделяйте бележки с вашите контакти и Hives

 • e-me draw

  Създавайте диаграми

 • e-me mindmaps

  Създавайте мисловни карти

 • photodentro-lor label

  Създавайте и споделяйте своя календар(и) за планиране на работа и график

 • УВЕДОМЛЕНИЯ

  Получавайте известия в реално време от потребители и приложения на Hives

 • store alt text

  Инсталирайте приложения, за да разширите функционалността на e-me

Можете да използвате e-me за:

 • редактирайте вашата публика профил, т.е. вашата идентичност в дигиталната среда на e-me,
 • персонализирайте вашето работно пространство и настройки за външния вид на платформата,
 • създайте своя собствена социална мрежа, след като потърсите и добавите към вашатаКонтакти други потребители на e-me, т.е. съученици, учители, колеги, партньори, приятели,
 • общувайте с вашитеКонтакти чрезтекстови съобщения (чат) иливидео разговори иаудио разговори,
 • създайте свой собственкопривна hives публични или частни, т.е. вашите собствени пространства за сътрудничество и сътрудничество. поканичленове, коригира пространството за сътрудничество на всеки Hive и на споделените файлови пространства, интегрирайте приложения за сътрудничество и т.н.
 • участвайте в Hive ите на други членове, след като приемете техните заявки за покани или им изпратите заявки за участие, следвайтеобществени Hives по теми, които ви интересуват,
 • общувайте с всички членове на Hive а, като публикувате встена на Hive, вашите идеи, мисли, съобщения или чрез коментиране на други публикации,
 • споделяйте образователно съдържание, задачи за упражнения, интерактивни учебни обекти, хипервръзки, изображения, видеоклипове, файлове в различни формати чрезстена на Hive , използвайки множеството функции на неготекстообработваща програма,
 • създават, управляват идоставя задачи на учениците, изпратете отговори,обратна връзка, оценка и коментари и цялостно наблюдение на напредъка на работата на задачите,
 • създайте лесно свой собственинтерактивни учебни обекти (H5P), като интерактивни видеоклипове или презентации на курсове, викторини, игри с памет и да ги споделяте с членовете чрез стени на Hive, задачи или блогове e-me,
 • качете, запазете и организирайте вашите файлове към вашето лично пространство за съхранение в облак в e-me, споделяйте файлове с Контакти или hives. Поддържайте ги, ако желаете, синхронизирани с вашия персонален компютър или мобилно устройство.
 • използвайтесъвместни текстови файлове, които позволяват на множество потребители да пишат и редактират текст едновременно,
 • създавайте и поддържайте свои собствени електронно портфолио, т.е. Вашето лично цифрово портфолио, като събирате, документирате и показвате избрани, представителни задачи и постижения от задачи,
 • използвай твояличен e-me блог , вече предварително инсталиран във вашето работно пространство, за да публикувате, показвате работата си и/или активиратесъвместен Hive блог, така че всички членове да публикуват и демонстрират работата в екип,
 • създайте своя лична колекция ототметки (urls) за любимите ви сайтове,
 • създайте свояличен бележник така че да пишете, организирате, запазвате и споделяте вашите бележки с вашите контакти или членове на Hive а,
 • създават и провеждатанкети за членове на Hive а,
 • създайте свояплан на класната стая, който симулира училищната класна стая и осигурява подреждане на бюрата и учениците във вашата класна стая,
 • инсталирайте в e-me или деинсталирайте, както желаете, всички налични приложения (e-me apps), предлагани в e-me store.

Ръководства за потребителя

Новини и съобщения

31/08/2022
 • e-me е надстроен до версия 3.1!

Contact the e-me management team

Dr Elina Megalou
Director of the “Strategy and Digital Educational Content” Directorate
e-me General Manager
E-mail: megalou@cti.gr

Dimitris Giakoumakis
e-me Technical Manager
E-mail: dgiakoum@cti.gr

e-me потребителска поддръжка

Институт за компютърни технологии и преса Diofantus (CTI)

Дирекция за стратегия и цифрово образователно съдържание
26-28 Mitropoleos Str., GR-10563, Атина, Гърция

За всеки въпрос относно това как да използвате e-me или за всеки проблем относно работата на e-me, моля, свържете се с бюрото за помощ на e-me (комуникация на английски език), както следва:

 • Изпратете имейл на support@e-me.edu.gr и, ако не е възможно,
 • свържете се e-me Helpdesk, като се обадите на следния телефонен номер, в часовете/ дните на поддръжката:+30210 3350748 (пон.-пет., 10:00 - 15:00)