Atgal

Taisyklės ir sąlygos

The use of the website https://e-me4all.eu/ including the web crawling, the caching services and any other services provided by the website, implies the full acceptance of the herein described terms of use and recommends their practical acceptance.

Vartotojai

Website https://e-me4all.eu/ hosts the European edition (installation) of Digital Educational Platform e-me. It is the open and free to access edition of e-me which addresses teachers, pupils, university students, parents, academics, institutions, and anyone interested in Europe.

In the European edition of "e-me", every pupil, teacher, researcher, trainer, university student, and anyone else interested to get to know and use the Platform, may acquire a login account via registration.

For this, being user of the website https://e-me4all.edu.gr you have to be very cautious:

 • Before you accept friend requests from other users, especially from those you don’t' know personally
 • Before you accept requests from other users who wish to participate in the hives you administer
 • While you communicate with other users (via personal messages, posts/ comments in the hives etc.)
 • In case any user requests your personal data (full name, e-mail, password etc.)
 • While you post and especially while you share files either via personal files space or via the hive environment

Each user is permitted a single login account in the European edition of "e-me", login data of which (i.e. username and password) is not allowed to be shared with third parties.

Svetainėje https://e-me4all.eu/ yra Europos skaitmeninės švietimo platformos e-me leidimas (diegimas). Tai atviras ir nemokamas e-me leidimas, skirtas mokytojams, mokiniams, universiteto studentams, tėvams, akademikams, institucijoms ir visiems besidomintiems Europa.

Europiniame e-me leidime kiekvienas mokinys, mokytojas, mokslininkas, universiteto studentas ir visi kiti, norintys susipažinti su Platforma ir ja naudotis, prisiregistruodami gali įsigyti prisijungimo paskyrą.

Būdami svetainės https://e-me4all.edu.gr naudotoju, turite būti labai atsargus:

 • prieš priimdami prašymus draugauti iš kitų vartotojų, ypač iš tų, kurių asmeniškai nepažįstate.
 • Jei kuris nors vartotojas paprašys jūsų asmeninių duomenų (vardo, pavardės, el. pašto adreso, slaptažodžio ir t. t.) nesidalinkite.

Kiekvienam vartotojui leidžiama turėti vieną prisijungimo paskyrą e-me, kurios prisijungimo duomenimis (t.y. vartotojo vardu ir slaptažodžiu) neleidžiama dalinti trečiosioms šalims.

Legalus naudojimas

Naudotis svetaine leidžiama tik teisėtais tikslais, laikantis sąlygų, kurios neribotų ar netrukdytų trečiosioms šalims ja naudotis. Šios svetainės vartotojas neturi atlikti jokių veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali sutrikti šios svetainės veikimas ir neigiamai paveikti ar kelti pavojų paslaugų teikimui vartotojams.

Visi vartotojai turi vengti skelbti turinį (tekstą, paveikslėlius, nuotraukas, vaizdo įrašus, įrašus ir komentarus hive sienoje, e-me content, tinklaraščio įrašų ir pan.), kuris gali būti neteisėtas, grasinantis, žalingas, šmeižiantis, įžeidžiantis, menkinantis, pornografinis, šventvagiškas, erzinantis, vulgarus ir nepadorus. Naudotojai taip pat turėtų vengti skelbti bet kokį turinį, kuris galėtų būti arba paskatinti neteisėtus ar neteisėtus veiksmus, gali pažeisti kitų naudotojų privatumą arba skelbti komentarus dėl lyties, rasinės ar kitokios diskriminacijos.

Jei naudotojai pastebės bet kurį iš aukščiau paminėtų dalykų, jų maloniai prašoma nedelsiant informuoti administratorius Platformą, kad jie imtųsi veiksmų pašalindami bet kokį tokį turinį arba išjungdami konkretaus vartotojo paskyrą.

Be to, jei kiti vartotojai praneš apie netinkamą turinį arba administratoriai pastebės bet kokią naudotojo veiklą, neatitinkančią Platformos naudojimo sąlygų (pvz., grasinantis \/ įžeidžiantis požiūris), bet kuris vartotojo abonementas bus deaktyvuotas ir paskelbtas turinys bus pašalintas be išankstinio įspėjimo, kitų vartotojų atžvilgiu, bandymai apgauti, piktnaudžiavimas turimais ištekliais, suklastotų prieigos paskyrų kūrimas ir pan.).

Mokinių tinkamo naudojimo hives taisyklės ir sąlygos

Kiekvienas mokinys, kurdamas avilį, turi sutikti su šiomis sąlygomis:

 • Aš informavau savo tėvą / globėją arba mokyklos mokytoją apie sukurtą avilį.
 • Mano avilio pavadinime ir aprašyme nėra jokios netinkamos ar įžeidžiančios kalbos.
 • Aš nesiųsiu kvietimai dalyvauti mano avilyje vartotojams, kurių asmeniškai nepažįstu.
 • Jei noriu siųsti kvietimus dalyvauti studentams, kurių asmeniškai nepažįstu, pirmiausia gerai pagalvosiu, ar šis kvietimas jiems nesutrukdys. Jei turiu kokių nors abejonių, paprašysiu savo tėvų / globėjų arba mokyklos mokytojo sutikimo.
 • Jei noriu priimti nepažįstamų mokinių prašymus dalyvauti savo avilyje, pirmiausia paprašysiu visų kitų Avilio narių.
 • kad jie neprieštarautų.Gerbsiu kitus narius! Nebendrinsiu nuotraukų ar vaizdo įrašų su netinkamu ar įžeidžiančiu turiniu Hive sienoje arba Hive failuose.
 • Esu atsakingas už savo sukurtą avilį! Todėl:
  • Reguliariai tikrinsiu, ar Hive failuose, sienose ir komentaruose nėra įžeidžiančio netinkamo turinio.
  • Jei aptiksiu bet kokius sienos įrašus ar komentarus su įžeidžiančiu turiniu, nedelsdamas juos ištrinsiu ir maloniai paprašysiu įrašą ar komentarą padariusio nario Ištrinkite jį.
  • Jei narys sistemingai įžeidinėja kitus narius, pašalinsiu jį iš Hive nario, aš ištrinsiu visą įžeidžiantį turinį, įkeltą į Hive failus, ir ištrinsiu visus įžeidžiančius sienos komentarus.
 • Perduosiu šį gerą elgesį. taisykles visiems Hive nariams, kad gerbtume vieni kitus.
 • Žinau, kad jei nesilaikysiu vienos ar kelių aukščiau išvardintų taisyklių ir jei savo elgesiu įžeidžiau kitus narius, el. pašto administratoriai turi teisę deaktyvuoti mano avilį, prieš tai man pranešus, kad man būtų uždrausta prieiti prie avilio. Be to, bus informuoti mano tėvai \/ globėjai ir mano mokykla.

Atsisakymas

Projekto koordinatorius ir Skaitmeninės edukacinės platformos e-me, europinio leidimo, įgyvendintojas atsisako bet kokios atsakomybės dėl laiko apribojimų, naudotojų duomenų saugojimo ir (arba) bet kokio turinio, gaunamo iš asmeninių tinklalapių / paslaugų, ištrynimo, gedimo ar netikslumo. CTI institucija teigia, kad jokia įmonė negarantuoja neriboto serverių veikimo be klaidų, virusų, kenkėjiškos programinės įrangos ar panašių priežasčių, nors dedamos visos pastangos efektyviam tinklo veikimui.

Įstaiga/organizacija teikia turinį (pvz., informaciją, vardus, nuotraukas, vaizdus, duomenis ir t.t.) ir paslaugas, pasiekiamas per svetainę „Exactly as they are“. Įstaiga nebus atsakinga už civilinio ar baudžiamojo pobūdžio teisinius reikalavimus, taip pat už bet kokią galimą žalą (tiesioginę, specialią ar netiesioginę) šios svetainės naudotojui.

Svetainėje gali būti nuorodos trečiosioms šalims dėl vartotojo informacijos.Trečiosios šalys – tinklalapių institucijos\/organizacijos, atsakingos pagal įstatymus, atsako tik už savo svetainių turinį arba už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl jų naudojimo, vartotojui prie jų prisijungus. Vartotojas sutinka, kad lankymasis trečiųjų šalių svetainėse reiškia pasitraukimą iš svetainės ir jų naudojimo sąlygų laikymąsi.

Privatumo politika

Tinklalapis https:\/\/e-me4all.eu\/ kaupia asmeninę informaciją, pvz., vardą, pavardę, el. paštą ir vartotojų (mokinio \/ mokytojo) profilį, naudojant formas, tokias kaip vartotojo abonemento kūrimo forma.

Šie duomenys naudojami tik statistinės analizės sumetimais ir teikiamoms paslaugoms tobulinti ir nėra atskleidžiami jokioms trečiosioms šalims (fiziniam ar juridiniam asmeniui), išskyrus įstatymų numatytas ir tik kompetentingų institucijų nustatytas priežastis.

Taip pat gali kaupti neasmeninius, vartotojo identifikavimo duomenis, naudodamas atitinkamas technologijas, tokias kaip slapukai ir (arba) interneto protokolo (IP) adresų stebėjimas. Slapukai yra mažos duomenų dalys, saugomos naudotojo standžiajame diske ir neužfiksuoja jokio dokumento ar failo jų kompiuteryje. Slapukai palengvina naudotojų prieigą prie konkrečių Platformos paslaugų ir (arba) puslapių ir yra naudojami statistinei analizei bei siekiant nustatyti, kurios Platformos paslaugos yra tinkamiausios ar populiariausios. Apibendrinami duomenys gali būti susiję su naudotojo naršyklės tipu, kompiuterine sistema, operacine sistema, internetinių paslaugų teikėjais.

Neteisėto paskelbto turinio atskleidimo ir pašalinimo politika

Jei autorių teisių turėtojas svetainėje aptinka neteisėtai paskelbtą medžiagą, kuriai a) netaikomas apribojimas ar kita išimtis pagal Graikijos autorių teisių įstatymą ir kuriai naudoti b) nėra duotas leidimas, pirmiau nurodyto turėtojo prašoma susisiekti raštu su institucija elektroniniu paštu adresu support@e-me4all.eu, nurodomi:

 • 1. Kontaktiniai duomenys;
 • 2. Visi biografiniai duomenys arba, jei jų nėra, esminiai informaciniai duomenys;
 • 3. URL, kuriame yra medžiaga (pvz., įrašo URL);
 • 4. Duomenys, patvirtinantys, kad jis yra vartotojas, ir (arba) teisės aktų nustatyta deklaracija, kurioje bus nurodyta, kad su individualia atsakomybe ir žinant 2005 m. Įstatymo 1599/1986 22 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad jis yra intelektinės nuosavybės turėtojas arba jo teisėtas atstovas.

Gavęs skundą, pradeda įspėjimo ir neteisėtai paskelbto turinio atšaukimo procesą:

 • i. Institucija el. paštu patvirtina, kad gavo skundą ir atlieka pirminį jo pagrįstumo bei patikimumo įvertinimą.
 • ii. Gavus pagrįstą skundą, medžiaga laikinai pašalinama iš institucijos interneto svetainės iki konsensuso sprendimo.
 • iii. Skundo pareiškėjas ir institucija/organizacija ar bet kuris kitas asmuo/subjektas, perdavęs medžiagą, privalo bendru sutarimu ir per trumpą laiką išspręsti skundo klausimą, priimdamas vieną iš šių sprendimų:
  • a. Medžiaga pakartotinai publikuojama ta pačia forma kaip ir anksčiau.
  • b. Pakeista medžiaga publikuojama iš naujo.
  • c. Medžiaga visam laikui pašalinta iš svetainių sąrašo.
 • iv. Kol institucija ir skundo pateikėjas nesugeba rasti abiem pusėms priimtino problemos sprendimo, medžiaga lieka nepasiekiama kataloge, kol nesusitaria šiuo klausimu.

Jurisdikcija, galiojimas ir pakeitimai

Šios svetainės naudojimo sąlygos ir bet kokie pakeitimai bus reglamentuojami ir papildomi Graikijos ir Europos teisės bei atitinkamų tarptautinių sutarčių. Graikijos teismai apibrėžiami kaip bylinėjimosi teismai. Bet kuri aukščiau nurodytų sąlygų nuostata, prieštaraujanti anksčiau minėtai teisinei sistemai arba tampa neįgyvendinama, nustoja galioti ir pašalinama iš dabartinės, bet kokiu atveju neturi įtakos kitų sąlygų galiojimui.

Šios naudojimo ir svetainės sąlygos sudaro visą susitarimą tarp įstaigos/organizacijos ir interneto svetainių bei jų paslaugų vartotojo/lankytojo. Į jokius šių naudojimo sąlygų pakeitimus nebus atsižvelgta ir tai nėra šios sutarties dalis, nebent tai būtų išreikšta raštu ir įtraukta į šias naudojimo sąlygas. Jeigu nenurodyta kitaip, apie tai pranešus įstaigos svetainei, aukščiau nurodytos naudojimo sąlygos iš karto galios visa apimtimi.

Įstaiga pasilieka teisę vienašališkai keisti, papildyti, keisti svetainės turinį ar paslaugas bei jos naudojimo sąlygas, kai tik mano esant reikalinga.

v.3.2

e-me
skaitmeninė švietimo platforma
(europinis leidimas)

e-me4all.eu

303

Mokiniai

580

Mokytojai

236

Hives

Kas yra e-me?

e-me yra bendradarbiaujanti, socialinė ir plečiama skaitmeninė švietimo platforma, skaitmeninė darbo ir bendradarbiavimo erdvė mokiniams ir mokytojams.

e-me yra asmeninė mokymosi aplinka, kuri palaiko:

 • privačių ir viešųjų bendradarbiavimo erdvės (hives) kūrimas mokytojams ir mokiniams,
 • bendravimas ir socialinis tinklas tarp mokinių ir mokytojų,
 • organizavimas, saugojimas ir keitimasis failais debesyje,
 • lengvas skaitmeninių interaktyvių edukacinių objektų kūrimas,
 • užduočių paskyrimas ir stebėjimas,
 • e-portfolio kūrimas pasirinktiems asmeniniams pasiekimams saugoti,
 • darbų rodymas bendraujant per asmeninius tinklaraščius,
 • atvirų edukacinių išteklių naudojimas iš skaitmeninių saugyklų,
 • ir toliau teikia skaitmeninius „įrankius“ mokymui(si) palaikyti e-me buvo inicijuota Graikijoje. Ją sukūrė „CTI DIOPHANTUS“, Graikijos švietimo ir religijos reikalų ministerijos (EM) techninė įstaiga. E-me yra viena iš dviejų oficialių platformų, kurias Graikijos švietimo ministerija teikia visoms mokykloms, kaip nacionalinę asinchroninio mokymosi platformą. Graikijoje e-me galima naudoti dviem leidimais: oficialia e-me (e-me.edu.gr), kuri yra uždara sistema, teikiama tik mokytojams ir mokiniams, naudojant savo mokyklos paskyras, ir leidimą „e-me for all“ (4all.e-me.edu.gr), kuris yra atviras ir nemokamas visiems prisiregistravusiems. Dabartinis e-me diegimas (e-me4all.eu ) yra Europos leidimas „e-me for all“. Europos e-me leidimas yra atviras ir nemokamas visiems, besidomintiems Europa, mokykloms, mokytojams, mokiniams, tėvams, akademikams, institucijoms ir kt. Jis buvo pritaikytas atsižvelgiant į PAFSE projektas (Partnerships For Science Education). Europinis e-me leidimas plečia skaitmeninės švietimo platformos e-me naudojimą Europoje.

Funkcijos

 • Profilis

  Pasirinkite savo profilį

 • Kontaktai

  Tvarkykite savo kontaktus (ieškokite pridėti ir pan.)

 • Hives

  Sukurkite bendradarbiavimo erdves (Hives). Bendraukite Hives žinutėmis, dalinantis įrašais ir komentarais

 • e-me assignments

  Kurkite ir priskirkite užduotis Hive nariams

 • e-me blogs

  Kurkite asmeninius ir Hive tinklaraščius

 • e-me content

  Kurti interaktyvius mokymosi objektus ir edukacinius išteklius

 • Failai

  Jūsų asmeninių failų saugykla debesyje

 • library label

  library description

 • e-portfolio

  Dalintis mokinių ir mokytojų pasiekimais

 • Κomunikacija

  Skambinkite vaizdo skambučiais ir siųskite asmenines žinutes savo kontaktams.

 • e-me bookmarks

  Sukurkite savo asmeninę mėgstamiausių svetainių žymių kolekciją

 • e-me notes

  Sukurkite savo asmeninę užrašų knygelę ir bendrinkite užrašus su savo kontaktais bei hives

 • e-me draw

  Sukurkite diagramas

 • e-me mindmaps

  Sukurkite minčių žemėlapius

 • Fotodentro LOR

  Kurkite ir bendrinkite savo kalendorių (-ius), kad galėtumėte planuoti darbus

 • Pranešimai

  Gaukite pranešimus šalies laiku iš Hives vartotojų ir programų

 • e-me parduotuvė

  Įdiekite programas, kad išplėstumėte e-me funkcijas

Galite naudoti e-me:

 • redaguoti savo viešumąprofilis, ty jūsų tapatybė skaitmeninėje e-me aplinkoje,
 • suasmenintijūsų darbo erdvės ir platformos išvaizdos nustatymus,
 • susikurkite savo socialinį tinklą, kai ieškosite ir pridėsite prie savo "kontaktai", Kiti el. pašto vartotojai, ty klasės draugai, mokytojai, kolegos, partneriai, draugai,
 • bendrauti su savo kontaktais per tekstinius pranešimus(pokalbis) arba vaizdo skambučiai irgarso skambučiai
 • sukurti savo hives, viešas ar privačias, ty savo bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo erdves. Pakviesti nariai koreguoti kiekvieno avilio ir bendrinamų failų erdvių bendradarbiavimo erdvę, integruoti bendradarbiavimo programas ir kt.
 • dalyvauti kitų narių aviliuose, kai priimsite jų kvietimus arba išsiųsite jiems prašymus dalyvauti, sekiteviešieji aviliai jus dominančiomis temomis,
 • bendrauti su visais avilio nariais paskelbdamiavilio siena, savo idėjas, mintis, pranešimus arba komentuodami kitus įrašus,
 • per hive sieną, naudojant daugybę jo funkcijų tekstų rengyklę,
 • kurti, valdyti irpristatyti užduotis mokiniams, pateikti atsakymus,Atsiliepimas, vertinimas ir komentarai bei bendra užduočių darbo eigos stebėjimas,
 • lengvai susikurkite savo interaktyvius mokymosi objektus (H5P), pvz., interaktyvūs vaizdo įrašai ar kursų pristatymai, viktorinos, atminties žaidimai ir dalinimasis jais su nariais per hive sienas, užduotis arba e-me blogs,
 • įkelkite, išsaugokite ir tvarkykite savo failus asmeninėje debesies saugojimo vietoje e-me, dalinkitės failais su kontaktais arba hives. Jei norite, sinchronizuokite juos su asmeniniu kompiuteriu arba mobiliuoju įrenginiu.
 • naudokite bendradarbiavimui tekstinius failus, kuriuos leidžia keliems vartotojams vienu metu rašyti ir redaguoti tekstą,
 • sukurkite ir išlaikykite savo e-portfolio asmeninį skaitmeninį aplanką, rinkdami, dokumentuodami ir rodydami pasirinktas reprezentacines užduotis ir užduočių pasiekimus,
 • Naudokite savoasmeninis e-me dienoraštis , jau iš anksto įdiegta jūsų darbo srityje, kad galėtumėte paskelbti, rodyti savo darbą ir (arba) suaktyvintibendradarbiavimo avilio tinklaraštis, kad visi nariai galėtų skelbti ir demonstruoti komandos darbą,
 • sukurti savo asmeninę kolekciją žymes (url) jūsų mėgstamoms svetainėms,
 • sukurti savo asmeninis sąsiuvinis kad galėtumėte rašyti, tvarkyti, išsaugoti ir bendrinti savo pastabas su savo kontaktais ar avilio nariais,
 • kurti ir vykdyti avilio narių apklausas,
 • sukurti savo klasės planą, kuris imituoja mokyklos klasę ir pateikia stalų bei mokinių išdėstymą klasėje,
 • įdiekite e-me arba pašalinkite, visas galimas programas (e-me programas), siūlomas e-me store

Naudojimo instrukcijos

Naujienos ir pranešimai

12/09/2022
 • e-me buvo atnaujinta į 3.1 versiją!

Susisiekite su e-me valdymo komanda

Dr. Elina Megalou
„Strategijos ir skaitmeninio švietimo turinio“ direktorato direktorė
e-me generalinė direktorė
El. paštas: megalou@cti.gr

Dimitris Giakoumakis
e-me Technical Manager
E-mail: dgiakoum@cti.gr

e-me vartotojo pagalba

Kompiuterinių technologijų institutas ir spauda „Diophantus“ (CTI)

Strategijos ir skaitmeninio švietimo turinio direktoratas
Mitropoleos g. 26-28, GR-10563, Atėnai, Graikija

Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su e-me naudojimu arba iškilus problemoms, susijusioms su e-me veikimu, susisiekite su e-me pagalbos (bendravimas anglų kalba) tarnyba taip:

 • siųskite el. laišką adresu support@e-me4all.eu ir, jei neįmanoma,
 • susisiekite e-me Pagalbos tarnyba paskambinus šiuo telefono numeriu, pagalbos valandomis/dienomis:
  • +30210 3350748 (P-Pn., 10:00-15:00)